Naš boj

Art središče je bilo ustanovljeno na pobudo društva ONEJ z namenom, da postane inovativni prostor nastajanja in izmenjave idej na področjih umetnosti, kulture in razvoja – kot prostor svobodnega ustvarjanja in generator razvojnih projektov.

Projekt Art središča se je začel leta 1999, ko je društvo ONEJ pridobilo sredstva iz programa EU Phare–CREDO za prekomejno sodelovanje. ONEJ – Društvo prekmurske pobude je zasnovalo, pridobilo sredstva Evropske komisije in izvedlo projekt izgradnje Art središča: obnovo in transformacijo nekdanje jugoslovanske karavle v prvi slovenski rezidenčni umetniški center.

Leta 2000, po uspešno zaključenem evropskem projektu prenove in dozidave, je bil pravno-formalno ustanovljen Zavod za kulturo, umetnost in razvoj Art center. V začetku leta 2001 je Art center dobil nacionalno nagrado Štefana Smeja kot najboljši slovenski regionalni projekt leta.

Naše popotovanje pa se je zapletlo čisto na začetku, nadaljuje pa se vse do današnjega dne.

2000 – 2004

Vzponi, preobrati in padci

newspaper_clip

Eden od partnerjev v projektu obnove je bila občina Moravske Toplice. Njena obveza je bila, da od Ministrstva za obrambo kupi propadajočo obmejno stražnico, kjer se Art središče sedaj nahaja in tako je postala eden izmed ustanoviteljev.

Po končanem projektu izgradnje je v skladu s pogodbo z Evropsko komisijo vse premoženje iz projekta pripadlo društvu ONEJ. Ker je društvo želelo še naprej tvorno sodelovati s partnerji po zaključenem projektu je leta 2000 skupaj z njimi ustanovilo zavod Art center. Po dogovorom z županom občine Moravske Toplice je del premoženja iz projekta in relativno večino v svetu zavoda društvo ONEJ prepustilo občini v zameno za permanentno sofinanciranje delovanja Art centra in nevmešavanje v program zavoda.

Kmalu so se pričeli problemi. Župan občine Moravske Toplice Franc Cipot ni nikoli predlagal občinskemu svetu dogovorjeno (so)financiranje Art centra, ki je tako ostal brez sredstev za kritje osnovnih stroškov delovanja. Hkrati pa so posamezni občinski svetniki začeli širiti javno negativno kampanjo preko lokalnih in nacionalnih medijev.

Leta 2001 je Art center preko madžarskega kulturnega društva Antal Ferenc pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj najel kredit za izgradnjo ateljejev, ki so bili nujno potrebni za zagon umetniških dejavnosti. Garant za ta ti. “manjšinski“ kredit je bil Art center s svojimi nepremičninami.

Takratni predsednik kulturnega društva Antal Ferenc in predstavnik v občinskem svetu, je kreditna sredstva dal v upravljanje občini Moravske Toplice. Ateljeji so bili izgrajeni do III. gradbene faze vendar mimo arhitektovih načrtov, po ugotovitvah gradbene inšpekcije pa tudi 4m prekratki.

Zaradi neizpolnjevanja dogovora med društvom ONEJ in občino Moravske Toplice, se kredit nikoli ni začel vračati, zaradi česar je Javni sklad leta 2005 vložil zahtevo za prodajo nepremičnin Art centra na javni dražbi.

2004 – 2006

Od lokalnega do nacionalnega in mednarodnega incidenta

tiskovka

[epa-album id=”5213″ show_title=”false” display=”full”]

Art središče se je soočalo s hudimi finančnimi težavami vse do leta 2004. Šele takrat so delovanje Art centra pričele v skromnem obsegu podpirati tudi nacionalne inštitucije (Ministrstvo za kulturo, JSKD, Urad za mladino).

Navkljub uspešnim nacionalnim in – predvsem – EU projektom (European Cultural Foundation, EU Culture & EU Youth), gradnji bivalnih prostorov in rastočem mednarodnemu sodelovanju, je občina Moravske Toplice v začetku leta 2006 preko večine v svetu zavoda ter brez soglasja ostalih ustanoviteljev nelegalno nastavila svojo v.d. direktorja, ki je ob pomoči občinskega odvetnika uspela popolnoma blokirati delovanje Art centra.

30. novembra 2006 je novo nastavljeni v.d. direktorja zavoda Pika Petra Pevec Rituper s sodno izvršbo uspelo nasilno deložirati člane društva ONEJ iz Art centra – ekipo, ki je vsa leta od ustanovitve dalje skrbela za razvoj dejavnosti zavoda – z navedbo, da dela škodo zavodu.

V trenutku so bili vsi EU in nacionalni projekti prekinjeni, Art center pa so morali zapustiti tudi EVS prostovoljci, ki so imeli pogodbo z EU, da v Art centru bivajo in delajo, deložirani pa so bili tudi gostujoči umetniki.

2006 – 2008

Izgnanstvo v Ljubljani

modernagalerijaU3

[epa-album id=”5169″ show_title=”false” display=”full”]

Le 14 dni po deložaciji je ekipa Art središča sodelovala na Trienalu slovenske sodobne umetnosti U3 v Moderni galeriji v Ljubljani, kjer je predstavila raziskavo o rezidenčnih umetniških centrih po Evropi in organizirala tiskovno konferenco o trenutnem poteku dogodkov v zvezi z zavodom.

Skorajda leto in pol (do aprila 2008) so bili prostori zavoda zapuščeni. V tem času, ko je novo vodstvo prostore zapečatilo, so neznanci pokradli vso opremo iz livarne, računalnike in ostalo tehnično opremo, pohištvo, gradbene materiale iz ateljejev itd..

Škoda pa ni bila le materialna – Art centru zaradi neporavnanih obveznosti grozi nadaljnja izguba možnosti javnega sofinanciranja na nacionalnih in mednarodnih razpisih, z deložacijo in pogromi pa je bil omadeževan tudi ugled zavoda.

Med letoma 2006 in 2008 je bila ekipa Art središča v izgnanstvu v Ljubljani. V tem času je pridobila prazen prostor v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto, v stavbi Hlevi, kjer je izgradila in opremila Atelje Azil. Prostor je bil popolnoma obnovljen in v uporabi ekipe Art središča tekom leta in pol.

Vrnitev ekipe Art centra in društva ONEJ so omogočile zmage na sodišču od leta 2006 dalje. Ekipa in društvo ONEJ smo bili tarča številnih tožb, ki jih je sodišče ovrglo.

V tem času smo ustanovili nov zavod v Ljubljani, h kateremu smo pravnomočno priključili stari zavod. Svet novega zavoda Art središče tako temelji na dejanskih vložkih ustanoviteljev, s katerim je društvo ONEJ ponovno pridobilo večino v svetu.

Član ekipe Art središča je diplomiral in postal novi direktor.

2008 – 2010

Veter sprememb

cleaning_outside_si

[epa-album id=”5189″ show_title=”false” display=”full”]

Vrnitev v prostore Art središča konec aprila 2008 je ekipi in društvu ONEJ omogočila, da obnovi, opremi, upravlja in razvija prostore in program centra. Kljub temu je delovanje Art središča še vedno ogroženo.

Ker dolga še vedno ni bilo možno odplačati je Javni sklad RS za regionalni razvoj vztrajal pri prodaji nepremičnine zavoda na javni dražbi. Ekipa Art središča si je s številnimi javnimi pozivi prizadevala doseči, da vlada končno podpre in prepozna pomen delovanja zavoda na področju mednarodnih umetniških izmenjav, sodelovanja in promocije.

Javnim pozivom so se pridružili številni posamezniki in organizacije iz Slovenije in tujine. Vlada je tako poleti 2009 sprejela sklep – s katerim je končno priznala pomen prvega rezidenčnega umetniškega središča v državi – da je potrebno ohraniti dejavnosti Art središča in namenila sredstva za poplačilo terjatve Javnega sklada za regionali razvoj s pogojem, da Art središče na državo prenese lastništvo nad nepremičninami. Tripartitna pogodba med Ministrstvom za kulturo, Skladom za regionalni razvoj in Art središčem o poplačilu terjatve in prenosu lastništva je bila podpisana decembra 2009.

2010 – 2012

Prelomljene obljube in nazaj v temo

ministrica

V zameno za poplačilo dolga, se je Art središče moralo odpovedati lastništvu nepremičnin. V želji, da Art središču končno zagotovi minimalne pogoje delovanja je takratni direktor zavoda Art središče kljub dejstvu, da je vrednost nepremičnin precej višja od dolga, ter da ni imel pooblastil ustanoviteljev ta pogoj sprejel.

Med direktorjem Art središča in predstavniki Ministrstva RS za kulturo je bil sklenjen predhodni ustni dogovor – da pogodbi o odplačilu dolga in prenosu lastništva sledi pogodba, ki zavodu Art središče daje pravico do upravljanja s prostori za najmanj 15 let.

V ta namen je Zavod Art središče pridobil status o delovanju v javnem interesu na področju kulture. Pogodbe z Ministrstvom za kulturo pa vse do današnjega dne še vedno ni. Razlogi za odlaganje podpisa niso znani, navkljub številnim pozivom društva Onej in Art središča.

Minila so že več kot tri leta odkar je ekipa Art središča in društva Onej uspela ponovno oživiti Art središče, vendar nam pogojev za nemoteno delovanje zavoda še ni uspelo doseči – le-ti bodo -vsaj formalno- izpolnjeni, ko bo z Ministrstvom za kuturo podpisana pogodba o uporabi prostorov.

2012 – 2016

In sedaj…

Takšna situacija (formalno-pravna nedorečenost, podaljševanje negotovosti, ki traja že štiri leta, preusmerjanje časa in pozornosti itd.) seveda bistveno zavira izvajanje dejavnosti, zaradi katerih Art središče sploh obstaja. Zato si še naprej prizadevamo doseči dogovor z vlado oz. Ministrstvom za kulturo kot upravljavcem in omogočiti nadaljne neodvisno delovanje zavoda in možnost svobodnega ustvarjanja.