Izobraževanje

Izobraževanje je v Art središču vedno v teku – je del našega vsakodnevnega življenja in dela, ki se prepleta s specifičnimi projekti in delavnicami na licu mesta, v lastni režiji ali v sodelovanju.

Vse je povezano. In vse se dogaja sočasno.

Večina naših projektov se zgodi v sodelovanju ali preko naše socialne mreže, z ljudmi iz različnih ozadij, poklicev in mavrico interesov.

Iščemo nove modele razvoja in delovanja Art središča in podpiramo pilotne projekte, ki jih lahko skupaj popeljemo na novo raven.

In pri tem nas zanima pravzaprav vse.

Umetnost in trajnost

Umetnost je eden izmed osnovnih gradnikov našega sveta. Emancipatorne vrednosti umetnosti izpodbijajo naše običajne načine gledanja, gibanja, govora itd. ter načine razmišljanja. V zameno jih spreminja – umetnost nas spodbuja, da stvari vidimo in razumemo drugače.

Umetnost ne more spremeniti stanja stvari… dokler ga ne.

Ideja trajnostnega razvoja (finančni, družbeni in okoljski) zahteva radikalno spremembo v naši kulturi / potrošniški družbi in našega načina življenja. Razvoj vidimo kot preplet umetnosti in ekologije skozi transdisciplinarno raziskovanje in izobraževanje.

Umetnost vpliva na kulturo na toliko načinov, saj je povezana z individualnimi kot tudi kolektivnimi izkušnjami. Umetnost je lahko v središču trajnostnega pogleda na svet, saj je ekološko vprašanje predvsem vprašanje kulture in zavesti, in tu leži njena transformativna moč.

Umetnost spreminja vizije v realnost, hkrati pa razmislek združuje z dejanji. Negujemo zaupanje, da je umetnost eno izmed redkih področij, ki nam kaže možnosti kako naj razumemo in živimo trajnostno.

Rezidence in ekosistem sodobne umetnosti

Rezidenčni umetniški centri so prostori namenjeni umetniškemu ustvarjanju, ki ustvarjalcem nudijo bivalne in delovne kapacitete – zagotavljajo čas in prostor, orodja, tehnično pomoč ter podporo pri organizaciji in izvedbi umetniških projetkov.

Rezidenca ali delovni obisk posameznega umetnika ali skupine lahko traja od nekaj dni ali tednov do enega leta, včasih tudi več. Ker v rezidenčnem umetniškem centru večinoma biva in deluje več ustvarjalcev hkrati – aktivnih na različnih področjih ter izhajajočih iz različnih okolij – medsebojno izmenjujejo poglede, informacije, ideje in znanja. Tako so rezidenčni umetniški centri stimulativni prostori produkcije, poglobljene refleksije in ključnih srečevanj.

Rezidenčni umetniški centri so hkrati mednarodno odprti prostori in vpeti v svoje lokalno okolje in njihove kontekste. V številnih ostalih državah Evrope in po svetu rezidenčni umetniški centri in programi Artist in Residence – AiR že več desetletij uspešno delujejo kot središča, ki zagotavljajo razvoj umetnosti in mobilnost umetnikov.

Poleg osnovne naloge umetniški rezidenčni centri pogosto izvajajo tudi dodatne programe in dejavnosti, kot npr.: organiziranje kulturnih dogodkov, razstav, predstavitev,predavanj, delavnic za same rezidente in širšo publiko, izvajanje razvojnih, ekoloških, znanstvenih projektov in še marsikaj bi se našlo.

Prvi rezidenčni umetniški center v Sloveniji

Takšnih umetniških centrov je po svetu že več kot 500 (in število rase). Art središče pri vasi Središče/Szerdahely pa je prvi in zaenkrat edini tak center v Sloveniji.

Art središče je locirano na SV delu Slovenije, na Goričkem v Prekmurju. Prekmurje je pretežno kmetijska regija z najvišjim deležem brezposelnosti v Sloveniji, nizko izobraženostjo in visoko depopulacijo.

Art središče poizkuša biti aktivno vpleten del lokalne in širše skupnosti kot ponudnik kulturnih dogodkov (razstave, kreativne delavnice, koncerte, kino), izobraževalnih delavnic in se na svojevrsten način bori proti izolaciji in marginalizaciji ruralnih območij z umetniškimi in razvojnimi projekti ter uporabo inovativnih pristopov.

Art središče poizkuša zaobjeti in povezovati:

  • program Artist in Residence (AiR)
  • center za neformalno izobraževanje in razvoj
  • ekološki center

Delujemo na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju in združujemo ljudi iz različnih držav, kultur, ozadij, poklicev, itd. in spodbujamo medsebojno razumevanje. V Art središču promoviramo mobilnost, prostovoljno delo in neformalno izobraževanje.

Ena izmed naših misij je zbiranje znanj in spodbujanje razprave o umetniških centrih in rezidencah ter njihovi pomembni (in vedno večji) vlogi podpornih struktur na področju sodobne umetnosti danes.

Drugi pomembni vidiki umetniških rezidenc, ki nas zanimajo, so njihovi vplivi. Eksperimentiranje in raziskovanje brez vnaprej določenih rezultatov ali izven študijskih okvirov, vključenost razširjenih (in pogosto naključnih) mrež ter skupnosti, transdisciplinarnost in transkulturni dialog – vse našteto se spretno izmika široko sprejetim načinom vrednotenja, priznavanja in artikulacije.

Naša vizija

Naša vizija trajnostnega razvoja gre v dve smeri – navznoter in navzven:

  1. Razvoj zavoda: dokončanje kompleksa Art središča, zagotavljanje polno delujoče in s strani umetnikov_c vodene (artist run) institucije (vodenje in organizacija dela, osebje, financiranje), kot točka srečevanj oz. centra za možgansko viharjenje
  2. Lokalno, nacionalno in mednarodno mreženje (posamezniki, institucije, organizacije)
  3. Implementacija diskurza transdisciplinarnosti in rezultatov v širšem okolju
  4. Sodelovanje pri razvoju trajnostnih kulturnih politik na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju

Transdisciplinarnost

Transdisciplinarnost je celovit raziskovalni pristop, ki ponuja rešitve in odgovore na nova in kompleksna (globalna) vprašanja, kot so podnebne spremembe, trajnostni razvoj itd. in se razteza preko številnih področij: znanost, socialne težave, tehnologijo, politike, izobraževanje in umetnost itd..

Transdisciplinarnost je način reševanja problemov, ki zahtevajo kreativne pristope, angažirano vključenost različnih akterjev in sodelovanje družbeno-odgovorne znanosti. Pomeni poenotenje znanj onkraj disciplin.

Misli transdisciplinarno. Misli spremembo.

Na izraz transdisciplinarnosti smo prvič naleteli med projektom čezmejnega sodelovanja in takrat smo se zaljubil v koncept transdisciplinarnega dela in potenciala, ki ga prinaša. Transdisciplinarnost je način, kako želimo delati.

Umetnik_ca kot aktivist_ka

Možgani umetnikov so posebne vrste možganov, ki nas spodbujajo, da vidimo stvari iz različnih kotov, nam omogočajo reševanje stvari z drugačnim pogledom in nam zagotavljajo vpogled v reševanje problemov kot noben drug poklic.

Naše razumevanje umetnika_ce je široko definirano – ne gre toliko za področje/zvrst kot sposobnost biti učinkovit_a v okviru projekta/ideje, ki ga/jo ustvarjalec_ka razvija.

S pomočjo umetnosti raziskujemo in eksperimentiramo z novimi modeli bivanja, dela in učenja v našem vsakodnevnem življenju in interakciji s svetom.

Ekologija

Naše delo na področju izobraževanja spodbuja določeno mero treznosti – takšno, ki nas vodi v smeri spoštovanja naravnih ciklov in narave kot take, ki izhaja iz današnjih znanstvenih dognanj in ki upošteva vpliv poslabšanja okolja in zmožnosti tolerance.

Razvoj Art središča je globoko povezan z okoljsko trajnostjo skozi ekološko gradnjo, energetskimi sistemi, ravnanjem z vodo, uporabo pokrajine in kultivacijo zemlje, in na koncu koncev tudi z umetniškimi vsebinami.

Med tem, ko se sami trudimo omejiti in izboljšati naš odtis v okolju, se pridružujemo gibanjem, ki isto zahteva tudi od vladnih politik in korporacij.

Ekološka gradnja

Društvo ONEJ in ekipa Art središča smo se že davno odločili, da je prišel čas, da začnemo razmišljati o alternativah za razvoj zavoda v prihodnje.

Odločitev za samograditeljstvo je priložnost, da ustvarimo drugačen način delovanja in življenja, da se izražamo in spreminjamo naš življenjski stil. Pripeljala nas je nazaj k našim prednikom, razumevanju enega izmed osnovnih človekovih instinktov in sprejemanju izzivov današnjega časa.

Samograditeljstvo je unikatno, izpopolnjujoče, z minimalnim vplivom na okolje in maksimalnim dobrim počutjem.

Ekološka gradnja Art središča je kontinuiran proces od leta 2005, ko nam je pri gradnji rezidenčne stavbe do tretje gradbene faze (temelji, stene, tla, streha) na pomoč priskočil nemški obrtniški ceh Axt & Kelle. Od takrat dalje je Art središče organiziralo številne delavnice ekološke gradnje z naravnimi materiali (les, ilovica in slama, slamnate bale, trstične plošče), z delavnicami pa bomo nadaljevali tudi v bodoče).

Rastlinska čistilna naprava

Veliko vasi na Goričkem nima kanalizacije ali čistilnih naprav za odpadno vodo razen individualnih septičnih tankov.

Različne škodljive snovi iz gospodinjstev in kemične snovi (kot npr. pesticidi in umetna gnojila, ki se uporabljajo v kmetijstvu), končajo v podtalnici, rekah, naravnih izvirih pitne vode, posledično pa jih najdemo tudi v pridelkih, s katerimi se prehranjujemo. Zaradi prekomerne uporabe teh snovi je za prebivalstvo v Prekmurju značilno tudi veliko število rakavih obolenj na prebavilih.

reedbed_cross

 

Rastlinska čistilna naprava (RČN) za upravljanje z odpadno vodo je tehnična struktura, ki za namen razgradnje organskih snovi odpadnih voda izkorišča naravne ekološke procese.

Art središče je v letu 2012 (julij-september) s pomočjo delavnic ekološke gradnje skupaj z udeleženci pričel z izgradnjo sistema za biološko predelavo odpadne vode Art središča.

Ko bo RČN končana, bo projekt služil tudi promociji tovrstnih ekoloških rešitev v lokalnem okolju.

Hrana za misli: Zemlja kot ustvarjalni material življenja

S tem, ko smo tesno povezani z našim okoljem, rastlinami in živali, narava kipari naša življenja v neštetih pogledih.

Vrtnarjenje nas uči, kako delati v ravnovesju z letnimi časi in prehodi, luno in dnevnim vremenom. Uči nas o življenju, smrti, propadanju in regeneraciji – spremembi kot edini nespremenljivki življenja.

Ker smo majhni neformalni pridelovalci hrane (kot nam vremenski pogoji omogočajo), smo tudi del kmetijske revitalizacije in decentralizacije, izmenjave s pomočjo alternativnih ekonomij (na primer darilna izmenjava in skupnostni modeli), kar nam omogoča določeno stopnjo ekonomske stabilnosti. Ponosni smo, da smo aktivno vpleteni v gibanja za prehransko neodvisnost.

Izmenjava znanja

Ideja o širjenju znanja, misli in svetov je svoboda izražanja, komunikacije, izobraževanja, zabave in dostopa do informacij – vse to je jedro našega delovanja.

Delavnice in študijski obiski

V preteklosti smo nudili številne delavnice iz različnih področij (umetnost, ekologija, družbene vede, …) in možnost študijskih obiskov (študenti, pripravništva). Art središče je pravzaprav živ laboratorij.

Kljub temu, da smo trenutno finančno omejeni, so naša vrata odprta za različna sodelovanja tako s posamezniki kot organizacijami in inštitucijami.

Vsa prihodnja vabila za sodelovanja bodo objavljena na naših spletnih straneh in sorodnih mrežah.

Knjižnica Art središča

Zelo smo ponosni na svojo majhno, a rastočo knjižnico – večina naših knjig je bila podarjena s strani številnih avtorjev, posameznikov in organizacij.

Knjižnica Art središča nudi dostop do širokega izbora publikacij, knjig, glasbe in filmov.

Kmalu na naših spletnih straneh: on-line baza podatkov vseh knjižničnih materialov, ki so na voljo v Art središču!

Uporabi naše znanje in veščine

Če iščeš kreativno reševanje problemov, svetovanje ali pa razvoj idej in oblikovanje, smo pravi naslov.

Če se s tvojo idejo/projektom povežemo in delimo skupni cilj ali vizijo, z veseljem nudimo svoja znanja in pomoč pri realizaciji – kontaktiraj nas in videli bomo, kaj lahko storimo.