slo / eng
   
   
   
   
   
   
   
   
 


     
 


 
 

Trajnostni razvoj
Umanotera - slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Eko vasi
Eko vas - slovenska spletna stran ekoloških vasi.
Eko sela - mreža eko vasi na Balkanu.
GEN - globalna mreža eko vasi

Ekološka gradnja
Earthship - radikalna naravna gradnja z uporabo recikliranih materialov.
The Natural Home - vir informacij o naravnih načinih gradnje.
Naravna gradnja - stran o drugačni gradnji bivalnega prostora.

Ekološko kmetovanje
ZZEKS - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije.
WWOOF - priložnosti na ekoloških kmetijah po svetu.
CUCO
Biodynamics
No-Dig Gardening - lasten pridelek brez kopanja.

Energija in čistilni sistemi
AURE - Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.
IOVE - inštitut za obnovljive vire energij.
Rastlinske čistilne naprave

Okoljevarstvene mreže
EYFA - European Youth For(est) Action.
Greenpeace
Friends of the Earth

Zanimive povezave
Zero Waste
Story of Stuff