slo / eng
   
   
   
   
   
   
   
   
 


     
     
 

Rezidenčni programi
Trans Artists - neodvisni spletni informacijski center za umetnike. Iskanje podatkov po celinah in regijah ter po umetniških področjih.
Res Artis - podatkovna baza združuje več kot 200 rezidenčnih centrov iz 50 držav povezavami na njihove domače strani.
Artists Communities
- ameriška zveza organizacij z AiR programi za umetnike vseh disciplin, opisi programov in kontakti članic.
Japan's AIR programs - seznam z opisom organizacij in programov, ki umetnikom nudijo AiR na Japonskem in po svetu.
Artist in Context - rezidenčne priložnosti za mlade umetnike/ce v kombinaciji s prostovoljnim delom.

Mreže, platforme, info-liste
Artservis - bogata podatkovna baza priložnosti, priročnik, forumi in okrožnice. Brez Artservisa ne gre!
SCCA Ljubljana - spletne strani zavoda za sodobno umetnost, ki med drugim vodi tudi kulturno stično točko programa Kultura EU.
Asociacija - društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture.
kreart.si - stran JSKD, kjer si kulturna društva lahko ustvarijo svojo spletno stran z informacijami.
Lab for Culture - mrežna platforma za informacije o evropski umetnosti in kulturi s povezovanjem izven meja EU.
INSEECP - neformalna mreža JV-evropskih kulturnih portalov.
Rhiz. eu - mreža s profili, ki jo v svojem programskem sklopu ponuja Eurepean Cultural Foundation.
MyArtSpace - umetniška različica myspace-a.
Artfactories - mednarodna podporna platforma za neodvisne multidisciplinarne umetnostne centre, ki so izšli iz civilne iniciative.
Universes in Universe - podatkovna baza za sodobno umetnost s poudarkom na Afriki, Amerikah, Aziji in Pacifiku.
Arts Management Newsletter - informacije s področja kulturnega managementa.
Lux Newswire - mesečna okrožnica, namenjena britanskim in mednarodnim umetnikom, ki delujejo na področju gibljivih slik.
Rhizome - združuje umetnike, kritike, kustose ..., ki se ukvarjajo z novimi mediji. Liste, najave, razpisi, natečaji, dogodki...
Fibreculture - teorija, kritika, raziskave: forumi in diskusije o informacijski tehnologiji v kulturnem kontekstu, vezano na Avstralijo.
GAMA - Gateway to archives of media art - on-line portal različnih evropskih umetniških zbirk.

Crowdfunding
Kickstarter - največja platforma na svetu, namenjena kreativnim projektom s področja glasbe, filma, umetnosti, tehnologije, oblikovanja, kulinarike, izdajateljstva in ostalih kreativnih področij. Financiranje na principu vse ali nič.
RocketHub - destinacija za še neuveljavljene umetnike in tiste, ki želijo odkriti in podpreti inovativna dela.
Pozible - Crowdfunding creativity - avstralska platforma in skupnost namenjena kreativnim idejam in projektom - umetnikom, glasbenikom, filmarjem, novinarjem, oblikovalcem, izumiteljem, organizatorjem dogodkov, razvijalcem programske opreme in vsem kreativcem.
Fansnextdoor - evropska platforma, ki s pomočjo finančne podpore omogoča kreativcem, da s pomočjo fanov realizirajo svoj projekt.

Študij, izobraževanje in usposabljanje, štipendije
ALUO - spletna stran Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
ZRC SAZU - znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije za znanost in umetnost.
Artschools - seznam visokih izobraževalnih ustanov in podatki o nacionalnih izobraževalnih sistemih za študij umetnosti v EU.
Univerza v Ljubljani - informacije o štipendijah v tujini.
Svetovalnica ŠOU - stran s povezavami na različne štipendije v Sloveniji in tujini.
Center RS za poklicno izobraževanje - izobraževalni programi Leonardo da Vinci, Minerva, Grundtvig, Comenius, Erasmus, Lingua, Arion.
Višja strokovna šola Sežana - izvaja dva izobraževalna programa, Oblikovanje materialov in Fotografijo. Študij je organiziran v dveh letnikih. Izobraževalni proces temelji na prepletu teoretičnih znanj in obrtnih veščin, zato je študij organiziran v obliki predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj. Poleg tega se v vsakem študijskem letu izvede 10 tednov praktičnega izobraževanja v podjetjih ali pri obrtnikih.
The Danish Folk High Schools - neformalna izobraževanja različnih smeri. Večina študentov je starih med 18-24 let, tipična doba izobraževanja pa 4 mesece. Za bivanje, hrano in študij je poskrbljeno, prosti čas pa lahko preživljaš v sami šoli. Za sprejem študentov ni nikakršnih statusnih omejitev ali izpitov - ob koncu študija pa prejmeš diplomo.

Galerije, muzeji in ostali predstavitveni prostori
Galerija Alkatraz
Galerija Ganes-Pratt
Galerija in center P74
Vžigalica
Mestna galerija
Moderna galerija
Mednarodni grafični likovni center
Kapelica
Galerija Srečišče
PAC
Galerija Murska Sobota

Tuji kulturni centri
Ameriški center/American Center
Institut francais Charles Nodier
Italijanski inštitut za kulturo
British Council Slovenia
Goethe inštitut Ljubljana
Inštitut za špansko kulturo Cervantes - e-mail: aula.liubliana@cervantes.es

Fundacije, iskalniki
Anna Lindh Foundation (Slovenija) - spletna stran informacijske pisarne slovenske mreže ALF.
European Foundation Centre - seznam včlanjenih fundacij. izdaja publikacij (npr. Cultural Funding in Europe), različna financiranja.
European Cultural Foundation - priložnosti, financiranje, razpisi.
Finding Founders - orodje za iskanje financerjev. Baza obsega več kot 95.000 zasebnih in javnih fundacij v Ameriki.
Foundations.org - seznam zasebnih in korporativnih fundacij ter seznam virov proračunskih sredstev lokalnih skupnosti po Ameriki.
Funderfinder - seznam raznovrstnih mednarodnih financerjev v rubriki Links to charitable trusts.
Fundsnet - kompleksna baza ameriških in mednarodnih fundacij, z iskanjem po področjih. Namenjena NVO in univerzam.
On the move - portal mednarodne mreže IETM (Neformalno srečanje evropskih gledališč) s podatki za področje scenskih umetnosti.
Fundraising
- novice s področja financiranja, pretežno namenjen britanskim obiskovalcem.
Eucenter - portal o fundacijah EU.

Ministrstva in skladi
Ministrstvo za kulturo RS - razpisi, pozivi, javna naročila in informacije o drugih priložnostih.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Filmski sklad Republike Slovenije - informacije o institucijah, dogodkih in podjetjih, ki so povezani s filmom.
JSKD - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Kultura in EU - info-točke, splošne informacije, programi
CCP Slovenia - informacijski urad, ki skrbi za posredovanje in izmenjavo informacij, povezanih z izvajanjem EU programa Kultura 2000.
CMEPIUS- center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Eurydice - evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju
Media Desk - za področje filma, TV in novih medijev ter promocijo in mednarodni obtok avdio-vizualnih del.
RTD in Slovenia - raziskave in razvoj v Sloveniji.
Euclid - evropske in mednarodne kulturne povezave, informacije in podatki, namenjeni umetnikom in organizatorjem v kulturi ter raziskovalcem in kulturnim politikom. Dostop do posameznih projektov: Acronim (spletna podatkovna baza strokovnih virov in raziskav v kulturi), Alert (brezplačna okrožnica priložnostih financiranja v EU), Fact-Files (brezplačne poglobljene informacije o možnostih financiranja kulture v EU), Culture Match (borza projektov, ki iščejo partnerje)...
EU - Generalni sekretariat za izobraževanje in kulturo
Evrokultura
EUNIC - EU partnerstvo nacionalnih kulturnih inštitutov.
Welcome Europe - spletne strani so namenjene vsem profesionalcem, ki želijo svoje dejavnosti razviti na evropski ravni.
Culture Info

Kulturna politika
Cultural Policy Database - prva podatkovna baza kulturnih politik posameznih držav na internetu.
Culturelink Database
Policies for Culture - informacije o kulturnih politikah za kulturo v JV Evropi.