slo / eng
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kaj počnemo Zgodovina Kdo smo Kdo nas podpira  
         
 

Rezidenčni umetniški centri
Rezidenčni umetniški center je prostor namenjen umetniškemu ustvarjanju, ki običajno nudi delovne in bivalne kapacitete za gostujoče umetnike. Rezidenca ali delovni obisk posameznega umetnika ali skupine lahko traja od nekaj tednov do enega leta, včasih tudi več. Ti centri ustvarjalcem zagotavljajo čas in prostor, orodja, tehnično pomoč ter podporo pri organizaciji in izvedbi umetniških projetkov. Ker v rezidenčnem umetniškem centru večinoma biva in deluje več ustvarjalcev hkrati - aktivnih na različnih področjih ter izhajajočih iz različnih okolij - medsebojno izmenjujejo poglede, informacije, ideje in znanja. Tako so rezidenčni umetniški centri stimulativni prostori produkcije.
Poleg osnovne naloge umetniški rezidenčni centri pogosto izvajajo tudi dodatne programe in dejavnosti, kot npr.: organiziranje kulturnih dogodkov, razstav, predstavitev,predavanj, delavnic za same rezidente in širšo publiko, izvajanje razvojnih, ekoloških, znanstvenih projektov in še marsikaj bi se našlo.
Rezidenčni umetniški centri so tako hkrati mednarodno odprti prostori in prostori z dejavnostmi, vpetimi v svoje lokalno okolje. V številnih ostalih državah Evrope in po svetu rezidenčni umetniški centri in programi Artist in Residence - AiR že več desetletij uspešno delujejo kot središča, ki zagotavljajo mobilnost umetnikov in razvoj umetnosti.

Takšnih umetniških centrov je po svetu že več kot 300. Art središče pri vasi Središče/Szerdahely pa je prvi in zaenkrat edini tak center v Sloveniji.

Ozadje
Prekmurje je pretežno kmetijska regija z najvišjim deležem brezposelnosti v Sloveniji, nizko izobraženostjo in visoko depopulacijo.

Aktivnosti Art središča obsegajo kulturo, umetnost in razvoj, zato je aktivno vpleten del lokalne in širše skupnosti. Delujemo na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju in združujemo ljudi iz različnih držav, kultur, ozadij, poklicev, itd. in spodbujamo medsebojno razumevanje. V Art središču promoviramo mobilnost mladih, prostovoljno delo in neformalno izobraževanje.

Art središče ponuja kulturne dogodke (razstave, kreativne delavnice, koncerte, kino), izobraževalne delavnice in se na svojevrsten način bori proti izolaciji in marginalizaciji ruralnih območij z umetniškimi, razvojnimi in inovativnimi projekti.
Art središče poizkuša zaobjeti in povezovati:
- program Artist in Residence (AiR)
- multimedijski center (oprema in brezplačen javni dostop do IKT)
- mladinski kulturni in informativni center
- center za neformalno izobraževanje in razvoj
- ekološki center

Kako delujemo
Trenutno nas v Art središču prostovoljno deluje nekaj entuziastov: direktorica, programski vodja ter EVS in ostali prostovoljci ter prijatelji Art središča. Ker je kompleks Art središča še vedno nedokončan so naše aktivnosti delno omejene, kar pa ne pomeni, da se v Art središču nič ne dogaja. Konstantno se prijavljamo na razpise, ki bi nam omogočili dokončno izgradnjo kompleksa in končno omogočili delovanje Art središča s polno paro in predvsem bivalne kapacitete za dolgotrajnejše rezidence.
Večinoma smo torej odvisni od javnih sredstev za različne projekte in programe. Kljub temu je izvedba rezidenc in ostalih podpornih aktivnosti centra možna v sodelovanju in ob pomoči naših socialnih mrež - povezani smo z ljudmi iz različnih ozadij, poklicev in interesov - od umetnikov in obrtnikov, sorodnih kulturnih institucij, galerij, NVO in posameznikov, ki delujejo na področju kulture, ekologije, sociologije, mladine, kmetovanja, znanosti, medijev itd.. Veliko možnosti je odprtih in če je volja, obstaja tudi način!

Naša vizija
Trenutno smo osredotočeni na končno izgradnjo kompleksa Art središča - brez bivalnega dela so aktivnosti Art središča omejene, saj gostje težko gostujejo pri nas za daljša obdobja. Naše vizije o Art središču rastejo iz dneva v dan, istočasno pa se vedno znova izprašujemo, kako nadaljevati kar smo začeli pred 10-imi leti. Postati samozadostni je tudi eden izmed naših dolgoročnih vizij - sončni kolektorji in ogrevanje z geotermalno energijo, lastna proizvodnja hrane, ravnanje z odpadno vodo s pomočjo trstike itd..

Kmalu več o naši viziji...