slo / eng
   
   
   
   
   
   
   
   
  Eko-vrt        
         
 

Zakaj ekologija?
Art središče se nahaja sredi občutljivega naravnega okolja, zato se poizkušamo obnašati čimbolj okolju prijazno. Zavedamo se, da vedno ne moremo biti ekološki, vendar vztrajno raziskujemo, razvijamo in implementiramo okolju prijazne pristope v vsakodnevnem življenju (varčevanje z elektriko in vodo, sortiranje in recikliranje odpadkov, uporaba ekoloških čistil, itd.), pri izvedbi posameznih umetniških in razvojnih projektov (uporaba okolju prijaznih materialov in tehnik, recikliranje) in na dolgi rok (načrtovanje okolju prijaznih sistemov upravljanja).

Art središče podpira, promovira in implementira razvojne projekte na lokalnem nivoju: ekološko kmetovanje in ekološka gradnja, obnovljivi viri enrgije, učinkovito ekološko ravnanje z odpadki in odpadno vodo, ohranjanje naravnega okolja, bio-diverzitete in zaščito živali itd. ter trajnostni razvoj podeželja na socialno in kulturno pozitiven način.

Čeprav so naši projekti v glavnem vezani na lokalno raven – Goričko, se Art središče pridružuje in podpira globalne akcije, ki se zavzemajo za ohranjanje narave in čistega okolja, proti GSO, za pravično trgovino, itd.. Art središče je član mreže EYFA - European Youth For(est) Action.

Ekološko kmetovanje
Art središče od leta 2003 obdeluje ekološki vrt za lastne potrebe. V letih 2010-2012 eksperimentiramo z ekološko pridelavo vrtnin po principu 'lasagna gardening'. Poleg zelenjave in zelišč gojimo tudi ribez in dve poskusni sadiki goji jagod. Leta 2002 smo skupaj s prostovoljci zasadili manjši sadovnjak (okoli 40 sadnih dreves - različne sorte jabolk, oreh in breskev). V letu 2011 smo postavili mrežo proti toči, v letu 2012 pa izdelali nov zeliščni vrt - zeliščn spiralo, grede iz slame za pridelavo krompirja ter izgradili 5 novih visokih permakulturnih gred. Več si preberite in oglejte na našem mini blogu.

Art središče v sklopu izobraževalnih programov organizira predavanja o ekološkem kmetovanju v sodelovanju z dipl.ing.agr. Dejanom Rengeom za lokalne kmetovalce in promovira ekološke kmetije v regiji ter sodeluje z Društvom za socialno vključenost Mozaik, ki zagotavlja pogoje za delovanje zaposlitvenega centra za usposabljanje in zaposlovanje invalidov v dejavnostih ekološke pridelave in predelave hrane.

Biološka predelava odpadne vode
Art središče je v letu 2012 s pomočjo delavnic ekološke gradnje skupaj z udeleženci delavnic izgradil sistem za biološko predelavo odpadne vode Art središča, projekt pa bo služil tudi promociji tovrstnih ekoloških rešitev v lokalnem okolju. Več o poteku izgradnje ekološke čistilne naprave si preberite in oglejte na našem mini blogu.

Veliko vasi na Goričkem nima kanalizacije ali čistilnih naprav za odpadno vodo. Različne škodljive snovi iz gospodinjstev in kemične snovi, kot npr. pesticidi in umetna gnojila ki se uporabljajo v kmetijstvu končajo v podtalnici, rekah, naravnih izvirih pitne vode, posledično pa jih najdemo tudi v pridelkih, s katerimi se prehranjujemo. Zaradi prekomerne uporabe teh snovi je za prebivalstvo v Prekmurju značilno tudi veliko število rakavih obolenj na prebavilih.

Ekološka gradnja rezidenčne stavbe
Rezidenčni del kompleksa Art središča bo izgrajen izključno iz ekoloških materialov (les, glina, slama), ogrevan pa bo z geotermalno energijo.

Izgradnja objekta do tretje gradbene faze je potekala v sodelovanju z nemškim obrtniškim cehom Axt&Kelle v letu 2005.

Leta 2012 je Art središče v sklopu delavnic ekološke gradnje, ki smo jih pripravili v sodelovanju s strokovnjakom za naravne gradnje Stojanom Habjaničem, izoliralo rezidenčno stavno z ilovico in slamo (phana slama - proces izolacije si lahko ogledate na tej povezavi.), trstičnimi ploščami ter delnim zaključkom severne stene objekta z lesenimi deskami, ki predstavljajo končno podobo stavbe po načrtih arhitekta Ire Zorka.

V letu 2013 smo nadaljevali z delavnicami ekološke gradnje - izolacije podov rezidenčne stavbe iz slamnatih bal ter izdelave lesene konstrukcije za shrambo drv (foto-utrinke iz delavnic si lahko ogledate na miniblogu... ).

Obnovljivi viri energije
Da bi zmanjšali izpuste CO2, si Art središče prizadeva proizvajati dovolj energije preko obnovljivih virov. Trenutno v Art središču uporabljamo peč na drva, ki je povezana z ogrevalnim sistemom celotne osrednje stavbe. V dogovoru z lastniki gozdov in gozdarsko službo, Art središče v zameno za brezplačno čiščenje okoliških gozdov pridobiva les za kurjavo.